Arnold van Thull met pensioen

Arnold van Thull met pensioen

Arnold van Thull met pensioen

31/12/2016

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd treedt Arnold van Thull als directeur van Elbe Rijn Lloyd BV terug. Hij blijft echter nog als adviseur en commissaris aan onze firma verbonden.

Elbe Rijn Lloyd BV wordt vanaf 01/01/2017 door Fred Vlasblom als algemeen directeur en Nol van Thull jr. als procuratiehouder vertegenwoordigd